Casa de marcat bravo

Fiecare antreprenor cu case de marcat din compania noastră se luptă cu problemele cotidiene pe care le pot genera și mâncărurile. Ca toate echipamentele computerizate, casele de marcat nu sunt libere de boli și uneori se descompun. Nu un anumit proprietar al companiei știe că, în orice moment în care înregistrările sunt păstrate cu ajutorul unei case de marcat, ar trebui să-și amintească un dispozitiv nou - în prezent din cauza eșecului acestui important.

https://rgold-m.eu/ro/

Lipsa unui registru de numerar de rezervă elzab în timpul vânzării ulterioare de bunuri sau servicii poate duce la aplicarea amenzilor de către biroul fiscal, deoarece acest lucru va împiedica listele de vânzări atunci când dispozitivul principal se va descompune. Documentele păstrate în conformitate cu casa de marcat trebuie să includă broșura serviciului de casă. În acest fapt, nu numai că se efectuează reparații ale dispozitivului, dar există și sfaturi privind fiscalizarea casei de marcat sau schimbul memoriei acestuia. Cartea de servicii trebuie să includă atât numărul unic atribuit registrului de casă de către biroul fiscal, numele companiei, cât și adresa sediului unde este tratată casa de marcat. Toate aceste mesaje sunt obligatorii în cazul inspecțiilor fiscale. Orice transformare în mintea casei de marcat și reparația acesteia aderă la activitățile unui serviciu specializat, cu care fiecare antreprenor care utilizează case de marcat ar trebui să încheie un contract semnat. Ce multe - ar trebui să informați biroul fiscal cu privire la orice modificare adusă tehnicianului de la casierie. Vânzările la sume fiscale trebuie făcute într-un sistem continuu, așa că dacă memoria registrului de casă este plină, trebuie să înlocuiți memoria cu una nouă, în timp ce trebuie să citiți memoria. Citirea memoriei de la casa de marcat fiscală poate trăi - precum și repararea acesteia, făcută numai de o entitate autorizată. În plus, această lucrare trebuie făcută în prezența unui angajat al biroului fiscal. Din citirea memoriei registrului de casă fiscală se generează un raport corespunzător, al cărui exemplar ajunge la biroul fiscal și restul către antreprenor. El trebuie să păstreze acest protocol împreună cu alte documente legate de casa de marcat - minusul său poate duce la o amendă aplicată de birou.